Välkommen till Fru Justitia

Hej och välkommen till Fru Justitia som arbetar opinionsbildande för juridiska rättigheter i Sverige samt för att stödja privatpersoner och småföretagare med information i allmänt hållna juridiska frågor.

Vi tar tacksamt emot gåvor för vårt ideella arbete:
20 kronor
100 kronor
Betalningen sker över internet och görs säkert via Payson.

Det går även bra att sätta in valfritt belopp på bankgiro: 563-4589
Nu går det också bra att swisha ett valfritt belopp till nummer 1230793547

Tack! Din gåva är varmt välkommen!

På bilden nedan ser vi Fru Justitia, själva symbolen för rättvisan.
Här som utsmyckning på en domstolsbyggnad och framställd med lagboken och svärdet, i kampen för rättvisan, istället för de klassiska attributen vågen och ögonbindeln.
Något som indikerar att hon här ser klart och tydligt på det saken handlar om.
Gestaltad så här trevar hon inte i blindo.

Fru Justitia

Utsikt mot Riddarholmen

Fru Justitia

By on 23 september, 2014

I den romerska mytologin är Fru Justitia rättvisans gudinna. Hon personifierar rättvisan själv.

I vår samtid har de som till sin profession arbetar med lagar och juridik sökt lägga beslag på Fru Justitia som sin symbol, som en sinnebild för lagen, juridiken och rättvisan. Mången företrädare för dessa juridikens yrkesutövare uttrycker att det inte finns någon rättvisa. De menar allt som oftast att det handlar mer om att få rätt till sist – inte så mycket om att den får rätt, som har rätt.

Inte undra på att Fru Justitia ofta porträtteras försedd med en ögonbindel hållandes en balansvåg i ena handen och ett svärd i den andra som utsmyckning vid landets domstolar.

Avsikten är att ögonbindeln ska symbolisera allas likhet inför lagen. Fast många gånger finns det skäl att misstänka att lagens företrädare, i ett fåfängt försök söker skymma sikten för Fru Justitia, genom att förse henne med ögonbindel. Måhända när de en förhoppning om att Fru Justitia på så sätt förhindras att se vad som är rätt och fel. Något en del av lagens företrädare, både kvinnor och män, tycks ha blivit blinda för.

Fru Justitia är allseende och ser alltid klart på saken. Oavsett Fru Justitia, i lagens företrädares tolkning, bär bindel eller ej – så vinner rättvisan till sist.

 

Våga säga nej

By on 27 september, 2014

Alla som får ett får ett telefonsamtal som inleds med en fråga i stil med: – Är det du som är ”Lisa Karlsson”? Bör svara med orden: – ”Vem är det som undrar?” istället för att säga ett spontant ja.

Due Diligence – undersök noga

By on 23 september, 2014

Står du i begrepp att anlita advokat? Då rekommenderar Fru Justitia att du mycket noga undersöker om den du har för avsikt att anlita tidigare har blivit anmäld eller till och med ”prickad” på grund av klagomål mot advokaten ifråga.

Stockholms stadshus

Du är välkommen att lämna en kommentar

By on 23 september, 2014

Du är varmt välkommen att bidra med dina kommentarer. Ett sätt för oss att följa vad som händer i det fördolda inom det juridiska området. Stöd Fru Justitia i vårt opinionsarbete. Bidra med dina kommentarer och/eller en frivillig donation för